Krijg de beste toegang tot uw eigen data

In 2020 willen Nederlandse gemeenten het afvalgedrag van hun inwoners op een duurzaam peil hebben. Een grote en ambitieuze doelstelling. VANG Dashboard geeft gemeenten en afvalinzamelaars inzicht in afvalstromen op CBS wijk- en buurtniveau. Actueel, gebundeld en aansluitend op bestaande systemen.

Dankzij VANG Dashboard

Vlissingen gaat voor VANG

“Dankzij VANG Dashboard heb ik de afvalstroomcijfers van alle wijken in onze gemeente actueel bij de hand. Ook heb ik in één oogopslag de cijfers voor managementrapportages. Het dashboard professionaliseert onze bedrijfsvoering.”

John Gillesse, Coördinator Afval inzameldienst, Gemeente Vlissingen.

Direct contact

Wilt u ontdekken of uw gemeente klaar is voor VANG Dashboard? Heeft u vragen over de gedetailleerde afvalinformatie per wijk of implementatie van het dashboard? We staan voor u klaar.

Powered by JEWEL
Het VANG Dashboard werkt op basis van inzamelroutes vastgelegd in Jewel Inzameling. Jewel Software is bij uitstek geschikt om uw operatie en logistieke van Afvalinzameling Straatreiniging, beheer openbare ruimte en gladheidbestrijding te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren.
Technische specificatiesVANG Dashboard partners

Laatste nieuws