FAQ

Antwoorden op de meest gestelde vragen over VANG Dashboard vindt u hier. Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, wij helpen u direct verder.

Voor wie VANG Dashboard is bedoeld

add remove Voor wie is VANG Dashboard?

Het VANG Dashboard biedt de beleidsmedewerker en wethouder de mogelijkheid om (grote) systeemwijzigingen maandelijks te evalueren en daar waar nodig bij te sturen. Denk aan inzamelen via ondergronds containers, omgekeerd inzamelen, of invoeren van Diftar systemen. Dit kan wijkgericht zijn, zodat specifieke communicatie strategieën kunnen worden toegepast.

Voor de inzamelaar biedt het VANG-Dashboard de mogelijkheid om de efficiëntie en effectiviteit van inzamelroute- en inzamelsysteem keuzes te evalueren en te communiceren naar de operationele staf.

add remove Heeft de burger toegang tot het VANG-Dashboard?

Dat is mogelijk. De gemeente kan het VANG Dashboard koppelen aan de eigen website, waar de burger kan zien hoe in zijn of haar wijk/gemeente wordt voldaan aan de VANG doelstellingen.

add remove Wat is de meerwaarde in vergelijking met andere aanbieders?

Het VANG Dashboard biedt informatie aan op wijk- en buurtniveau van de gemeente, en niet alléén algemene informatie op gemeentelijk niveau. Hierdoor kan de beleidsmedewerker, wethouder en/of inzamelaar zeer gericht sturen en reageren. Hiervoor hoeft géén extra data worden ingevoerd. Er wordt juist slim gebruikt gemaakt van de al bestaande inzamelgegevens.

Wat VANG Dashboard laat zien

add remove Wat kan ik zien op het VANG Dashboard?

Op het VANG Dashboard kunnen gemeente en inzamelaar zien of twee HHA-VANG doelstellingen (het aantal kilogram restafval per inwoner per jaar en het afvalscheiding percentage ingezameld afval) worden behaald binnen de gestelde tijdsperiode en of er verschillen zijn per wijk / buurt binnen de gemeente.

add remove Uit welke onderdelen bestaat het VANG Dashboard?

Het VANG Dashboard bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een kaart van de gemeente die is opgedeeld in CBS wijken en/of buurten;
 2. Een aantal wijzerplaten die de VANG prestatie aangeven over een bepaalde tijdsperiode voor een bepaalde wijk/buurt of voor de gehele gemeente per fractie;
 3. Een kleine tabel/kolom waar gegevens per wijk/buurt of voor de hele gemeente worden vermeldt.

De geselecteerde gebieden op de kaart (wijk/buurt of gehele gemeente) zijn gekoppeld aan de wijzerplaten en de tabellen.

 

De grafische weergave kan gegevens laten zien…

 • …zowel per huishouden als per inwoner;
 • met een tijdsperiode die vrij instelbaar is;
 • zowel per fractie als voor de VANG doelstelling (samentelling van de herbruikbare en niet herbruikbare fracties/ hoeveelheden).

Daarnaast worden ook de gegevens van de milieustraten (voor alle fracties) apart weergegeven en in de totalen verwerkt.

Hoe VANG Dashboard helpt

add remove Hoe ondersteunt VANG Dashboard bij grote systeemveranderingen binnen de gemeente?

Het VANG Dashboard biedt de mogelijkheid om gegevens in de tijd te vergelijken, zodat de nieuwe veranderingen geëvalueerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: in welke wijken werkte een nieuwe inzamelmethode wel? In welke wijken is nog extra ondersteuning (denk aan communicatie) nodig voor het behalen van de beoogde VANG doelstellingen van één of meerdere fracties?

add remove Hoe helpt VANG Dashboard bij het behalen van de VANG Doelstellingen?

VANG Dashboard geeft gemeenten inzicht wat de effecten zijn van gekozen (inzamel)systemen en communicatiemiddelen op wijk- en buurtniveau per specifieke (afval)fractie. De gemeente kan zelf bepalen over welke periode zij beschikking wil hebben over de specifieke informatie: per jaar, per trimester, per maand of (indien gewenst) per week. Op basis van de informatie kan de gemeente beslissen welke specifieke sturing nodig is.

Hoe VANG Dashboard werkt

add remove Welke gegevens koppelt VANG Dashboard?

VANG Dashboard gebruikt de volgende databronnen:

 • Gegevens over de inzameling
  • Inzamelgebieden met daarbij de adressen en containers
  • Op welke wijze de adressen hun afval aanbieden (mini container/ ondergronds); wel of niet dynamisch inzamelen
 • CBS: buurt en wijk grenzen
  • Berekening van het aantal inwoners per adres (gemiddeld)
 • SCP: sociale status van wijken/buurten (op postcode niveau)
 • BAG: Adressen, postcodes en geo-coördinaten
 • Afval registratie systeem:
  • Per route, per dag, aantal bakken, gewicht, fractie;
  • Restafval: routes, minicontainers, routes ondergronds, eventueel koppelen met gewicht registratie systeem (welvaarts);
  • Idem voor GFT, PMD, Papier (op route);
  • Papier door verenigingen: per maand de hoeveelheid optellen en verdelen over alle inwoners;
  • Milieupark: componenten, verdeeld naar herbruikbaar en niet herbruikbaar, aantal bezoekers: registratie per maand;
  • Glas registratie per bak, maar verdeling over alle huishoudens;
  • Textiel: registratie per bal maar verdeling over alle huishoudens;
  • Grofvuil: aantal meldingen, gewichtsverdeling over alle huishoudens;
  • Grof snoeiafval: aantal meldingen, gewichtsverdeling over alle huishoudens.

add remove Kan de informatie worden geëxporteerd?

Ja, het is mogelijk om CBS en Waste Tool rapportages te generen op basis van de CBS en Nedvang formats. Tevens is ook export naar excel mogelijk (vrij te definiëren welke kolommen).

add remove Kost het integreren van de software veel tijd?

Omdat de inrichting en implementatie éénmalig is hoeft de gemeente hier slechts beperkte tijd aan te besteden.